Kabels en leidingen

ATRON-Engineering B.V. is gespecialiseerd in het ontwerpen van kabel en leidingtracés. Wij voeren diverse haalbaarheidsstudies uit, stellen een volledig-, definitief- of uitvoeringsontwerp op en voeren diverse benodigde vooronderzoeken uit. 

Wij voeren onder andere de volgende werkzaamheden uit:

 • haalbaarheids- en variantenstudies, inclusief bepaling van het economisch meest voordelige tracé, aanlegwijze enz.
 • opstellen van een volledig ontwerp (voorlopig-, definitief- en uitvoeringsontwerp)
 • opstellen van routekaarten en detailtekeningen voor de aanleg van kabelverbindingen ofwel (transport)leidingen
 • opstellen van diverse kabel- ofwel leidingberekeningen zoals belastbaarheid, beïnvloeding en sterkteberekeningen
 • uitvoeren van diverse vooronderzoeken
 • opstellen kadastrale tekeningen t.b.v. vestigen van zakelijk recht overeenkomsten
 • inventarisatie ondergrondse infra, KLIC
 • opstellen faseringstekeningen, detailtekeningen, uittrekken materialen
 • opstellen van de planning voor de uitvoeringsfase
 • vooronderzoek m.b.t. onttrekking en lozing van grondwater (bemaling), verontreinigde grond, archeologie, flora & fauna, niet gesprongen explosieven, stikstofdepositie enz.

Onze opdrachtgevers

Onze opdracht-gevers

 • ATRON-Engineering B.V. is actief in de Benelux. Onze klanten zijn aannemers, netbeheerders, particulieren, bedrijven en overheden allen voornamelijk actief in de ondergrondse infra.

 • Onze klanten kunnen bij ons terecht voor alle soorten vraagstukken t.a.v. ondergrondse infra. Van het engineeren van sleufloze kruisingen tot en met het uitwerken van een compleet kabel- of leidingtracé incl. alle bijbehorende berekeningen en onderzoeken. Daarnaast ondersteunen wij onze klanten in zowel de voorbereiding als uitvoeringsfase van een project. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen of bent u opzoek naar advies, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 • ATRON-Engineering B.V. is opgericht in 2015. Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een bekend ingenieursbureau in de markt. Met onze vestigingen in Werkendam en Bodegraven hebben wij een landelijke dekking. Ons team bestaat uit mensen uit de praktijk. Dat wil zeggen dat al onze medewerkers hun roots in de aannemerij hebben liggen of hier ervaring hebben opgedaan. Op deze wijze benaderen we onze werkzaamheden met een praktische blik. Ons doel is om een maakbaar ontwerp te realiseren en onze opdrachtgevers te voorzien van passend advies.

  ATRON-Engineering Werkendam
  ATRON-Engineering Bodegraven